Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR ve 3. čtvrtletí

Podívejte se na zajímavá data z Českého statistického úřadu, která se týkají vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice. Z údajů je zřejmé, že český trh stále trápí nedostatek pracovníků a to průřezově všemi obory. Je zajímavé, že v průmyslu a stavebnictví ke změně v počtu zaměstnaných téměř nedošlo a to i přes pokračující válku na Ukrajině. Naproti tomu v sektoru služeb celková zaměstnanost stoupla o 58,7 tis. na 3 166,9 tis. V tomto sektoru se zvýšil zejména počet pracujících osob v sekci velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel o 22,6 tis., ve zdravotní a sociální péči o 15,0 tis. a v dopravě a skladování o 13,8 tis.