Zásady ochrany
osobních údajů

Provozovatel webu Clever Advisor s.r.o. IČ: 05379881 se sídlem Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), osobní údaje nutné ke zpracování poptávky služeb, či vytvoření kalkulace.

 

JAKÉ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJEME

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s kontaktním formulářem nebo objednávkou.

Jedná se o tyto údaje:

jméno a příjmení
emailová adresa
telefonní číslo

2) Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
váš souhlas se zpracováním pro účely retargetingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

vyřízení vaší poptávky
zodpovězení vašich dotazů
cílené nabízení našich služeb
analýzu návštěvnosti webových stránek
Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
historie vaší návštěvnosti na webu po dobu 30 dnů ode dne odvolání souhlasu

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.