Prodej ready -
made agentury

Potřebujete novou agenturu práce se všemi licencemi a odpovědnou osobou v co nejkratší době?
Proč si koupit hotovou agenturu práce?

Rychlé vyřízení - licence A,B,C

Agentury s licencemi A,B, a C. S odpovědným zástupcem. Přepis společnosti je možný standardně do druhého dne.

Včetně odpovědného zástupce

Který v agentuře zůstává i po přepisu. S volnou způsobilostí díky čemuž může agentura zprostředkovat pracovníky do jakéhokoliv oboru.

Bez dluhů a závazků

Smluvně garantujeme bezdlužnost námi nabízených agentur. Ty jsou vždy založené pouze za účelem dalšího prodeje.

Žádné obíhání úřadů

Nečeká vás žádné vyřizování na úřadech, stačí jedna návštěva (případně lze sjednat i online).

Nově založené

Námi založené agentury práce nikdy nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost.

S bankovním účtem

Každá agentura práce má založený bankovní účet, se kterým můžete dále pracovat. 

Máme pro vás připravené ready-made agentury, s licencemi A,B a C. Agentury jsou vždy zakládány za jediným účelem, kterým je další prodej. Pracovní agentury stačí pouze přepsat na nového majitele. Součástí je kompletně doložitelná historie společnosti, dokumentace prokazující bezdlužnost agentury, včetně účetní uzávěrky a pracovní smlouvy s odpovědným zástupcem dle zákonných náležitostí. K agenturám dále nabízíme zdarma kompletní smluvní dokumentaci, která je nezbytná pro řízení agentury (rámcová dohoda, pokyn k dočasnému přidělení, objednávka, atd.). Všechny smlouvy pocházejí z naší advokátní kanceláře a odpovídají aktuální legislativě. 

Snímek obrazovky 2021-06-16 v 16.49.38
Businesspeople discussing together in conference room during meeting at office

Samozřejmosti jsou veškerá platná povolení pro zprostředkování zaměstnání:

Licence a)
poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí;

Licence b)
zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro jinou právnickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení;

Licence c)
vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které se o práci ucházejí, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly. Koho budete moci zaměstnávat?
Občany ČR
Občany EU/EHP
Cizince mimo EU/EHP