Podmínky udělení povolení

Podmínky pro udělení povolení k zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu jsou následující:

  • Věk minimálně 18 let
  • Bezúhonnost - za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
  • Odborná způsobilost - za odborně způsobilou se označuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno

nebo

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a minimálně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno
  • bydliště na území ČR a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území ČR

V případě udělení povolení právnickým osobám pak platí, že fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce musí splňovat stejné požadavky, jako fyzická osoba žádající o povolení. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.