Podmínky udělení povolení

Podmínky pro udělení povolení k zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu jsou následující:

  • věk minimálně 18 let;
  • bezúhonnost – za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku;
  • odborná způsobilost – odborně způsobilá je fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a minimálně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno;
  • bydliště na území ČR, a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území ČR.

Pro udělování povolení právnickým osobám platí, že fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce, musí splňovat stejné požadavky jako fyzická osoba žádající o povolení. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.