Náležitosti žádosti k zprostředkování zaměstnání

Fyzická osoba v žádosti uvede

 1. identifikační údaje
 2. místo a předmět podnikání
 3. formu zprostředkování pro kterou je povolení žádáno
 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno
 5. územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět

K žádosti se dále přikládá:

 1. potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby
 2. doklad o odborné způsobilosti
 3. adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět

Žádost právnické osoby obsahuje

 1. identifikační údaje
 2. předmět podnikání
 3. formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno
 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno
 5. územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět
 6. identifikační údaje odpovědného zástupce

K žádosti se přikládá:

 1. potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce
 3. adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět