Náležitosti žádosti k zprostředkování zaměstnání

Fyzická osoba v žádosti uvede

 1. 1. identifikační údaje,
 2. 2. místo a předmět podnikání,
 3. 3. formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno,
 4. 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
 5. 5. územní obvod, ve kterém hodlá zaměstnávání zprostředkovávat.

K žádosti se dále přikládá

 1. 1. potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby,
 2. 2. doklad o odborné způsobilosti,
 3. 3. adresa pracovišť, která budou zaměstnání zprostředkovávat.

Žádost právnické osoby obsahuje

 1. 1. identifikační údaje,
 2. 2. předmět podnikání,
 3. 3. formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno,
 4. 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
 5. 5. územní obvod, ve kterém chce právnická osoba zaměstnání zprostředkovávat,
 6. 6. identifikační údaje odpovědného zástupce.

K žádosti se přikládá

 1. 1. potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a doklad o
 2. odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
 3. 2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 4. 3. adresa pracovišť, která budou zprostředkování provádět.