Nábor zaměstnanců z Filipín a Mongolska

Komplexní náborové řešení v časech nízké nezaměstnanosti a globální nestability

V dnešní době je nábor pracovníků stále náročnějším procesem. Nízká nezaměstnanost v České republice, která trvá již řadu let situaci nikterak neulehčuje, ba naopak. K tomu přidáme složitou situaci na Ukrajině, kde probíhající konflikt narušuje tradiční zdroje pracovní síly pro mnoho evropských zemí. Výsledkem je tristní nedostatek kvalitních pracovníků.

Proto přicházíme s řešením: Zprostředkování pracovníků z Mongolska a Filipín.

Hlavní důvody proč využít těchto služeb?

Rozšíření kapacit pro zaměstnanecké karty: Vzhledem k pokračující válce na Ukrajině dojde k navýšení maximálního počtu žádostí o zaměstnaneckou kartu jak pro Filipíny, tak pro Mongolsko. V případě Filipín dojde k navýšení o 3000 zam. karet, v případě Mongolska o 2000 zam. karet v programu kvalifikovaný zaměstnanec od 01.01.2024.

Adaptace na trhu práce: Nízká nezaměstnanost znamená, že kvalifikovaní pracovníci jsou vzácní. Naše služba se přizpůsobuje těmto tržním výzvám a nabízí nové zdroje pracovníků.

Stabilita v nestabilních časech: S ohledem na aktuální události na Ukrajině mnoho firem ztrácí své tradiční zdroje pracovníků. Naše služba vám nabízí stabilní a spolehlivé alternativy.

Odpověď na nízkou nezaměstnanost: Z hlediska dlouhodobě nízké nezaměstnanosti je čím dál více obtížné najít kvalifikované pracovníky na místním trhu. To pro Českou republiku platí dvakrát. Zajištění pracovníků z Mongolska či Filipín může být efektivním řešením tohoto problému. 

Zajištění budoucích talentů: V neposlední řadě je nutné myslet na budoucnost. Vzhledem k tomu, že obě země mají mladou a rychle se rozvíjející populaci, může být zajištění pracovníků z těchto regionů investicí do budoucího talentu a růstu společnosti.

Co od nás můžete očekávat?
 • Personalizovaný výběr: Neposkytujeme jen jakékoli pracovníky. Přinášíme vám ty, kteří se dokonale hodí k vašim potřebám.
 • Kompletní podpora: Od zařazení do programu Kvalifikovaný Zaměstnanec až po zařízení pracovních povolení – vše je na nás.
 • Bezpečný příjezd pracovníků: Zajišťujeme kompletní logistiku od vyzvednutí na letišti až po integraci do vašeho týmu.
 • Podpora na místě: Pomáháme s vytvořením bankovního účtu, zakoupením sim karty a dalšími nezbytnostmi, aby se vaši noví pracovníci cítili jako doma.

V těchto náročných časech je nezbytné mít vedle sebe spolehlivého partnera. My vám nabízíme moderní, efektivní a především stabilní řešení náboru. Připojte se k nám a zažijte klid v oblasti HR i v dobách, kdy se svět mění.

Hledáte-li kvalifikované a spolehlivé pracovníky, mohou pro Vás být pracovníci z Filipín tou pravou cestou. Zde je několik výhod:
 1. Vysoká pracovní morálka: Filipínská kultura klade velký důraz na tvrdou práci a oddanost povolání. Často jsou ochotni pracovat nadčas, aby splnili úkoly a dosáhli vynikajících výsledků.

 2. Dobrá angličtina: Díky americké koloniální historii a současnému vzdělávacímu systému mají mnozí Filipínci plynulou znalost angličtiny, což z nich činí ideální kandidáty pro mezinárodní spolupráci.

 3. Flexibilita: Filipínci jsou známí svou schopností přizpůsobit se různým pracovním prostředím a kulturám, což je činí flexibilními a otevřenými změnám.

 4. Vzdělanost: Filipíny mají vysokou míru gramotnosti a mnoho pracovníků má vysokoškolské vzdělání.

 5. Loajalita zaměstnanců: Filipínská kultura klade velký důraz na loajalitu a odanost. To znamená, že mnoho Filipínců je věrných svým zaměstnavatelům a hledají dlouhodobé zaměstnání.

 6. Přátelskost a týmový duch: Filipínci jsou známí svou přátelskostí, společenskostí a schopností snadno navazovat vztahy s kolegy.

 7. Ochota učit se: Mnoho Filipínců je otevřeno novým zkušenostem a neustále se snaží zdokonalovat své dovednosti a znalosti.

 8. Zodpovědnost a profesionalita: Filipínci často přistupují k své práci s velkou zodpovědností a profesionalitou, což je činí spolehlivými pracovníky.

 

Zaměstnávat cizince s sebou samozřejmě nese i určité změny. Proto Vás připravíme na co nejefektivnější začlenění pracovníků do Vaší společnosti. Ještě před příjezdem Vás seznámíme s mentalitou Vašich nových pracovníků a pomůžeme Vám nastavit vše tak, aby začátek spolupráce byl co nejjednodušší, lidský a zároveň co nejplynulejší.

 

Když se rozhodujete pro zaměstnávání pracovníků z Filipín, je důležité znát i několik dalších klíčových informací a aspektů:

 1. Kulturní rozdíly: Ačkoli Filipínci jsou známí svou schopností přizpůsobit se různým kulturám, může být prospěšné pro obě strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) pochopit základní kulturní rozdíly a hodnoty. S čímž Vám rádi pomůžeme!

 2. Zaměstnanecká práva a smlouvy: Filipíny mají vlastní pracovní zákony a standardy. Pokud se rozhodnete zaměstnat Filipínce mimo jejich domovskou zemi, je důležité se ujistit, že jejich smlouvy a pracovní podmínky splňují nejen místní, ale i filipínské standardy. S tím také pomůžeme.

 3. Zdravotní a bezpečnostní standardy: Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí splňuje zdravotní a bezpečnostní standardy, které jsou relevantní pro jakékoli specifické požadavky nebo potřeby vašich filipínských zaměstnanců.

 4. Komunikace a zpětná vazba: Filipínská kultura může být někdy vyhýbavá při vyjadřování nesouhlasu nebo kritiky, proto je důležité vytvářet otevřené a podporující prostředí, kde se zaměstnanci cítí volně vyjadřovat své názory a pocity.

 5. Odborná příprava a školení: Pokud přijímáte Filipínce do specifických rolí nebo sektoru, může být užitečné poskytnout jim školení, která jim umožní rozšiřovat jejich kvalifikaci, díky čemuž dosáhnou vysoké úrovně výkonnosti.

 6. Zajímavosti pro zaměstnavatele: Filipíny mají silnou diasporu po celém světě, a tak mnoho Filipínců má zkušenosti s prací v zahraničí. Toto často přináší širokou škálu dovedností a zkušeností, které mohou být pro zaměstnavatele cenné.

 

Zaměstnávání pracovníků z Mongolska přináší řadu výhod, které jsou atraktivní pro řadu různých společností. Zručnost, pracovitost a slušnost těchto pracovníků ocení každý zaměstnavatel. Zde je několik klíčových výhod:
 1. Odolnost a vytrvalost: Mongolsko je známé svými drsnými klimatickými podmínkami a historií. Mnoho Mongolů je proto zvyklých na těžkou práci v náročných podmínkách, což může znamenat větší odolnost a adaptabilitu v různých pracovních prostředích.

 2. Pracovitost: Mongolská kultura klade velký důraz na hodnotu tvrdé práce. Mnoho Mongolů je zvyklých na dlouhé pracovní hodiny a jsou zvyklí dávat do své práce maximum.

 3. Rychlé učení: Mongolové často vynikají v adaptabilitě a schopnosti rychle se učit novým dovednostem, což je činí vhodnými pro různé obory a pozice.

 4. loajálnost a oddanost: Mongolská kultura klade velký důraz na rodinné a komunitní hodnoty, což se může odrážet v loajalitě a oddanosti zaměstnanců k jejich zaměstnavatelům.

 5. Unikátní dovednosti: Díky své kultuře a historii mohou Mongolové přinést unikátní dovednosti a perspektivy, zejména v oblastech jako je chov zvířat, řemesla a tradiční umění.

 6. Flexibilita: Mongolové jsou obvykle flexibilní a přizpůsobiví, což z nich činí ideální kandidáty pro různorodé role a sektory.

 7. Síla týmového ducha: Mongolská kultura klade velký důraz na komunitu a týmovou práci. To může vést k silným týmovým dovednostem a schopnosti pracovat efektivně v kolektivu.

 8. Jazykové dovednosti: Ačkoli mongolština je jejich mateřský jazyk, mnoho mladých Mongolů se nyní učí cizí jazyky, zejména angličtinu, což může být užitečné pro mezinárodní společnosti.

 9. Otevřenost novým zkušenostem: Mnoho Mongolů je ochotných pracovat v zahraničí a otevřít se novým zkušenostem a kulturám.

 10. Ekonomická efektivita: Zaměstnávání Mongolů může být nákladově efektivní v porovnání s jinými národnostmi, zatímco kvalita práce zůstává vysoká.

Zaměstnávání Mongolů může přinést mnoho výhod pro vaši společnost, zejména pokud hledáte odolné, pracovité a flexibilní pracovníky s unikátními dovednostmi a perspektivami. Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, rádi vám pomůžeme!

 

Samozřejmě, pokud zamýšlíte zaměstnávat pracovníky z Mongolska, je důležité pochopit a respektovat několik základních aspektů jejich kultury a způsobu života. Zde je několik dalších informací, které pro Vás mohou být užitečné:

 1. Kulturní hrdost: Mongolové jsou hrdí na svou historii a kult0uru, zejména na dědictví Čingischána a jeho vliv na tvorbu mongolského národa. Uznání a respektování tohoto dědictví může vytvořit silný vztah mezi zaměstnavatelem a mongolskými zaměstnanci.

 2. Náboženství: Většina Mongolů praktikuje tibetský buddhismus, avšak někteří vyznávají i šamanismus. Respektování jejich náboženských svátků a tradic může být klíčové pro harmonické pracovní vztahy.

 3. Sociální a rodinné vazby: Rodina a komunita hrají v mongolské kultuře klíčovou roli. Mnoho Mongolů hodnotí rodinné závazky velmi vysoko.

 4. Komunikace: Mongolové mohou být v komunikaci skromnější a méně přímí ve srovnání s některými západními kulturami. Je důležité přizpůsobit se jejich komunikačnímu stylu s citlivostí a empatií.

 5. Jazyková bariéra: Ačkoli mnoho mladých Mongolů mluví anglicky, starší generace může mít omezené jazykové dovednosti. Investování do jazykového školení může být klíčové pro efektivní komunikaci.

 6. Oslavy a tradice: Mongolsko má řadu unikátních svátků a oslav, jako je například Naadam, tradiční festival skládající se z lukostřelby, zápasu a závodů na koních. Uznání a oslava těchto tradic může pomoci vytvořit pozitivní pracovní prostředí.

Porozumění a respektování kulturních aspektů může stejně jako u jakýchkoliv jiných národů významně přispět k úspěchu při zaměstnávání a integraci mongolských pracovníků do vašeho týmu.