Prodej ready -
made agentury
Potřebujete v co nejkratší době novou agenturu práce se ve všemi platnými povoleními a odpovědnou osobou?
Proč si koupit již hotovou společnost?

Rychlé vyřízení

Za firmu můžete jednat okamžitě, změna se v OR projeví zpravidla do druhého dne.

Splacený základní kapitál

Nemusíte řešit další náklady. Agentura od nás má vždy splacený základní kapitál.

Žádné obíhání úřadů

Nečeká vás žádné vyřizování na úřadech, stačí jedna návštěva (případně lze sjednat i online).

Bez dluhů a závazků

Garantujeme, že připravené agentury jsou zcela bez dluhů a bez jakýchkoliv závazků či pohledávek.

Nově založené, bez historie

Námi založené agentury práce jsou určeny výhradně k dalšímu odpro- deji a nikdy nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost.

Odpovědný zástupce

V každé agentuře je zajištěn odpovědný zástupce, který ve společnosti zůstává i po přepisu na nového majitele.

Máme pro vás připravenou ready-made agenturu, kterou stačí pouze přepsat na nového majitele. Součástí je kompletně doložitelná historie společnosti, dokumentace prokazující bezdlužnost agentury, včetně účetní uzávěrky a pracovní smlouvy s odpovědným zástupcem dle zákonných náležitostí.

Snímek obrazovky 2021-06-16 v 16.49.38
Businesspeople discussing together in conference room during meeting at office

Samozřejmosti jsou veškerá platná povolení pro zprostředkování zaměstnání:

Licence a)
poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí;

Licence b)
zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro jinou právnickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení;

Licence c)
vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které se o práci ucházejí, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly. Koho budete moci zaměstnávat?
Občany ČR
Občany EU/EHP
Cizince mimo EU/EHP

Agentury na prodej