Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou v praxi využívány především při nutnosti oddělení vlastníků společnosti - akcionářů a jejího vedení - představenstva. Obliba akciových společností je daná i určitou prestiží v obchodních vztazích či možností získávání finančních prostředků od širší veřejnosti.

Samotné založení akciové společnosti je náročným a složitým výkonem. Vznik nové a.s. může v České republice zabrat až 3 měsíce času, to vše v závislosti na počtu nutných úkonů, dále typu a složitosti zakládané společnosti.

Jestliže se rozhodnete využít našich služeb, rádi se s Vámi spojíme a celou věc probereme krok po kroku tak, aby Vaše nová společnost splňovala veškeré potřebné náležitosti. Vysvětlíme Vám základní problematiku, která se akciových společností týká a nastíníme, které dokumenty od Vás budeme k úspěšnému založení potřebovat.