Jak je to s pobytem cizinců od 31.7., aneb novela zákona č. 326/1999 Sb.

02.08.2019

Pojďme se podívat na novelu jenž 31. 7. 2019 nabyla účinnosti 31. 7. 2019.  Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Jedná se o jednu z nejvýraznější a nejobsáhlejších změn tohoto zákona za poslední roky. 

Novela přináší výrazné změny v možnostech vstupu a setrvání na území ČR pro vědecké pracovníky a studenty, stanovuje nový druh víza tzv. mimořádné pracovní vízum nebo např. přináší nový způsob změny zaměstnavatele držitelů zaměstnaneckých karet (v podobě nového postupu při změně zaměstnavatele, nového formuláře i vyžadování nové přílohy tohoto podání). 

Novela výrazným způsobem dopadá i na oblast agenturního zaměstnávání, kdy v ustanovení § 42g odst. 7 ustanovuje, že držitel zaměstnanecké karty není oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. V tomto znění se jedná o zcela bezprecedentní zásah do práv a svobody podnikání agentur práce. Nově cizinec, který chce být držitelem zaměstnanecké karty a chce být zaměstnán u agentury práce, musí tuto kartu získat přímo na danou agenturu práce. Nemůže tedy již pobývajíc v ČR na základě zaměstnanecké karty změnit zaměstnavatele, kdy by novým zaměstnavatelem měla být agentura práce.

Je zřejmě jen otázkou času, kdy se tato problematika dostane až k Ústavnímu soudu, který bude muset zaujmout příslušné stanovisko.